Copyright © 2015 Innoventi AS. 

Allerede i 1896 åpnet Arendals første kommunale barnehage. Til sammen har våre 12 barnehager flere hundre års erfaring med å drive barnehage på barnas premisser. Våre ansatte er stabile og blir hos oss lenge. Det tar vi som et sikkert tegn på trivsel og gode arbeidsforhold som gir gode og trygge rammer for barna.

Hver barnehage har sitt særpreg. Hos oss er barnas behov det viktigste. Vår spesialitet er å gi barnet ditt tid, trygghet og omsorg, og mulighet til selv å få velge, oppdage, leke og lære i et rikt mangfold.

 • Mangfoldig tilbud. Barn får være barn, stort fokus på leken.
 • Arendal er realfagskommune, vi samarbeider med Vitensenteret.
 • Vi jobber med voksenrollen og barns utvikling av sosial kompetanse.
 • Egne småbarnsgrupper som gir nærhet og trygghet
 • Vi heier på matpakken. Du bestemmer selv hva barnet ditt bør spise.
 • Egen vaktmester og renholdere sørger for orden og renslighet.
 • Gode overgangsrutiner fra barnehage til skole.

Vi har 12 kommunale barnehager fordelt på 7 enheter i Arendal Kommune.

Søknadsfrist er 1. mars for hovedopptaket med oppstart i barnehage i august.  Alle som søker får en bekreftelse på mail om at søknaden er mottatt. 

Det er også mulig å søke barnehageplass gjennom hele året. Dere som søker etter 1. mars blir oppført på en felles venteliste som alle barnehager har tilgang på.

Vi hjelper deg gjerne!

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med oss direkte - se kontaktinfo under.

 

 

I våre barnehager har alle pedagoger godkjent barnehagelærerutdanning. Vi driver systematisk faglig opplæring for å bli enda bedre, og våre ansatte er i stadig utvikling.

Forskning og analyser gjennomført over flere år, viser høy tilfredshet hos foreldrene. Vi strekker oss langt for at ditt barn får gode opplevelser i alle våre tolv barnehager.

Sentralbord: 37 01 30 00

E-post: postmottak@arendal.kommune.no

Besøksadresse:

Arendal Kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2, Arendal

 

ØYESTAD

NEDENES

STINTA

HISØY

TROMØYA

BIRKENLUND

MOLTEMYR

Gåsungen og Strømsbuåsen

Gjennom lek og undring åpner vi for gode relasjoner og vennskap, på tvers av kjønn, alder og kultur. I tillegg har vi kort vei til skogs og til ”by’n”. Basebarnehage og avdelingsbarnehage.

Stemmehagen

Fellesskap, ulikheter, likheter og inkludering. Tar også imot barn innen autismespekteret og med multifunksjonshemming. 

Gullfakse og Møllers

Øker barns nysgjerrighet og motivasjon for matematikk og naturfag. Møllers er pilotbarnehage for Vitensenteret. Spesielt fokus på bevegelsesglede.

Jovannslia og Lia

Barna møter og er en del av et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Vi jobber for trygghet, trivsel og mestring for alle. Vi disponerer flotte turmiljøer.

Rygene og Engene

Leken har stor plass i barnehageåret, og mange sosiale ferdigheter utvikles og oppstår gjennom lek, som språk, sosial kompetanse og vennskap. 

Fjellvik og Fabakken

Gjennom ergonomi & pedagogikk slipper vi barna til i hverdagsaktiviteter. Kompetanse på hørsel. Glede og gode opplevelser i naturen til alle årstider. Barna i fokus sikrer kvalitetstid.

Under finner du en rask oversikt over hver av dem, hvor du kan besøke hver enkelt side ved å trykke på dem.

 

Strømmen barnehage

Mange felles aktiviteter med skolen, språklig kompetanse og matematisk læringsmiljø hvor voksne og barn har felles undrings- og utforskningsmiljø.

STRØMMEN

For å søke barnehageplass må du gå inn på 

childcare-parent-portal.vigilo.no/start-application/arendal

MOLAND

DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I ARENDAL

 • Alle opplever å bli sett og verdsatt for den de er - hver dag
 • Alle opplever vennskap - hver dag
 • Alle opplever mestring og tydelige forventninger - hver dag.
 • Alle opplever glede ved å leke og ved å lære - hver dag

Se filmen vår HER