Copyright © 2015 Innoventi AS. 

Vi serverer et måltid hver dag med sunn og smakfull mat. God stemning og fellesskap er viktig. Matglede og sunne helsevaner oppleves, læres og utvikles i hverdagslivet.

I våre barnehager slipper barna til, og lærer å mestre ting selv. Dette gir mestringsglede og skaper stolte barn om er flinke til å hjelpe hverandre. Vi er en helsefremmende barnehage med høyt nærvær og godt vennskap mellom barn og voksne. Personalet har lang erfaring, høy kompetanse og er i stand til utvikling. Lærings- og utviklingssamtaler står sentralt i foreldresamarbeidet. Vår enhet er en miljøfyrtårn-bedrift.

IA- Vinner. Bystyrets hederlige omtale for innovasjon med ergonomi og pedagogikk

 

 

Identitet og selvrespekt

Følelse av at man er noe, at man er noe verdt.


Meningen med livet

Følelse av å være en del av noe større enn en selv, at det er noen som trenger en.


Mestring

Følelse av at man duger til noe, at det er noe man får til.


Tilhørighet

Følelse av å høre til hos noen, høre hjemme et sted.


Vi har to barnehager som ligger idyllisk til på Tromøya i Arendal Kommune.

Søknadsfrist er 1. mars for hovedopptaket med oppstart  i august.  Det er også mulig å søke barnehageplass gjennom hele året

Vi hjelper deg gjerne!

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med oss direkte, eller legge igjen kontaktinfo i skjemaet under - så tar vi kontakt med deg.

 

 

Da vil vi ha to barnehager på Tromøya. Fabakken og Marisberg barnehage. På Marisberg skal vi ha fem avdelinger. To småbarnsavdelinger, to storbarnsavdelinger og en naturavdeling. Denne barnehagen blir en ergonomi- og pedagogikkbarnehage med fokus på livsmestring.

Telefon: 370 13 131

E-post: johnny.svensvik@arendal.kommune.no

Hjemmeside: www.tromoy.barnehage.arendal.no

 

 

Vanntilvenning slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barn bedre svømmeferdigheter.

Anne Holte - professor i helsepsykologi

Vår nettside www.tromoy.barnehage.arendal.no hjelper deg med søknadsprosessen og annen viktig informasjon om barnehagene på Tromøy

Ønsker du mer informasjon eller vil du besøke en av barnehagene? Legg igjen telefonnummer eller e-post, så kontakter vi deg så snart som mulig!

Fjellvik Naturbarnehage 

Ligger på Pusnes.

Barn mellom 3-6 år.

Vi har transportsykler som vi bruker på tur med barna

Svømming for 4 og 5 åringene

Båter i Fjellvik naturbarnehage

Lavvo og varierte turområder

Aktiv bruk av nærmiljøet

Vi jobber mye i smågrupper som gir trygghet og nærhet

Stort fokus på lekemiljø

Vi tilbyr hjemmebesøk før oppstart i barnehagen

Førskoletrening og godt samarbeid med skolene

Trygghet

Kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd.


Deltakelse

Følelse av at det spiller noen rolle for andre hva man gjør eller ikke gjør.


Fellesskap

At man har noen å dele tanker og følelser med, noen som kjenner en, bryr seg om en, og vil passe påen når det trengs.


Anne Holte - professor i helsepsykologi

Fabakken 

Ligger på Kongshavn.

Baktus barnehage.  Barn mellom 1-3år.

Karius barnehage. Barn mellom 2-6 år.